Thaddeus Nowak

Thaddeus Nowak

Title

Part-Time Faculty in Accounting

Email

thaddeus.nowak@wayne.edu

Thaddeus Nowak

Academic Programs

  • Accounting